Diverse info

Salgsbetingelser

Disse salgsbetingelser gjelder for alle leveranser fra selger (Bergem Møbler) til kjøper (kunde), med mindre annet er skriftlig avtalt.

Leveringstid og frakt

Leveringstiden vil variere avhenging av kapasitet og pågang. Alle møbler lages på bestilling og vi har i utgangspunktet ikke møbler på lager. Møblene må hentes hos Bergem Møbler om ikke annet avtales.

Betaling

Bergem Møbler leverer varen fra seg først etter at betaling på hele summen er mottatt.

Et forskudd på bestillingen, ca. tilsvarende materialkostnadene, betales før møbelet blir påbegynt.

Feil eller mangler

Produkter kan endre seg og spesifikasjoner kan derfor avvike fra det som er opplyst også i annonser. Det vil derfor alltid sendes ut/bes om en bestillingsbekreftelse slik kan kjøper se om bestillingen er som ønsket og Bergem Møbler får en bekreftelse på hva kjøper vil ha. Bergem Møbler er ikke ansvarlig for feil i bestillingen som kjøper har skrevet. Er bestillingen bekreftet av kjøper, og produksjonen satt i gang, er kjøper pålagt å betale for hele bestillingen.

Treverk er som kjent et levende materiale. Bergem Møbler står ikke ansvarlig om produktet vrir seg, strekker seg/krymper, eller sprekker grunnet at treverket blir utsatt for temperaturforskjeller, for mye fuktighet eller tørke.

Reklamasjon

Ved mulige feil på varen, må det gis beskjed om dette så raskt som mulig etter mottak. Hvis Bergem Møbler har gjort en feil som ikke er oppført som kjøpers ansvar, repareres varen. Lar ikke det seg gjøre, lages varen på nytt.

Reklamasjonsretten omfatter ikke deler og arbeid som er en følge av normal slitasje, eller som kommer av treverkets liv o.l.

Frakt ved reklamasjon dekkes ikke.